ILE KOMORNIK MOŻE ZABRAĆ Z PENSJI W 2020 ROKU?

Umowa o Prace

Kwota zajęcia komorniczego z wynagrodzenia zależna jest od wysokości płacy minimalnej. Przypomnijmy, że na rok 2020 została ona ustalona przez rząd na poziomie 2600 zł brutto, czyli około 1920 zł na rękę. Im większa pensja minimalna, tym więcej pieniędzy u każdego z nas musi zostać na koncie przy egzekucji komorniczej.Minimalne wynagrodzenie jest bowiem wolne od zajęcia przez komornika sądowego. Jeżeli zarabiamy najniższą krajową, komornik nie może nam potrącić ani złotówki (nie dotyczy zajęć alimentacyjnych).
W roku 2020 komornik przy egzekucji z wypłaty musi zatem zostawić do dyspozycji dłużnika dokładnie 2600 zł brutto (1920,62 zł netto) miesięcznie. W odniesieniu do wszystkich dłużników niealimentacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę dokładnie taka kwota chroniona jest przed zajęciem komorniczym.
Oczywiście poza kwotą, którą komornik musi zostawić dłużnikowi, jest także maksymalny próg zajęcia z pensji wyższych niż płaca minimalna. Komornik może zająć maksymalnie:
 60% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku dłużników alimentacyjnych,
– 50% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku pozostałych dłużników.

Przy zajmowaniu części wynagrodzenia komornika nadal obowiązuje konieczność pozostawienia dłużnikowi równowartości pensji minimalnej. Takie prawa daje każdemu obywatelowi naszego kraju zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Przy pozostałych formach zatrudnienia obowiązują inne progi zajęcia i inne prawa chroniące pracownika przed egzekucją komorniczą.